Kooli põhiväärtused

VASTUTUSTUNNE
Vastutan oma arengu eest ise

AVATUS
Olen avatud muutunud õpikäsitusele

KOOSTÖÖ
Seisan üksteist austavate suhete eest

EDUTUNNE
Tunnustan teisi ja tunnen ennast tunnustatuna

Viimati muudetud: 26.02.2020