Kooli põhiväärtused

Koostöö, ehk turvalisus – hooliv, toetav ja ohutu koolikeskkond

Avatus – valmidus koostööks ja arenguks

Edutunne – võimalus end teostada, olla märgatud ja tunnustatud

Kvaliteet, ehk vastutustunne – igaüks vastutab oma sõnade ja tegude eest

Viimati muudetud: 01.01.2019