Kooli valikained

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpilastel on lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik õppida erinevaid valikaineid. Valikkursuste pakkumisel on arvestatud õpilaste soove ja kooli võimalusi ning valikainete loend võib õppeaastati olla pisut erinev.

  • 1.-3. klass
    loodusõpetus ja eesti keel
  • 4.-6. klass
    loodusõpetus
  • 7.-9. klass
    arvutiõpetus ja saksa keel
Viimati muudetud: 21.10.2019