Meie võrgustikud

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium on liitunud 2019./2020. õppeaastal "Alustavat õpetajat toetav kool" võrgustikuga.

AÕTK-logo.jpg

Liitudes algatusega „Alustavat õpetajat toetav kool”, võtab koolipere ühise vastutuse tegutseda selle nimel, et alustav õpetaja saaks oma arengule piisavalt tuge. Põhimõtete järgimine aitab luua soosiva keskkonna uude ametisse sisseelamiseks. Alustaval õpetajal on omakorda vastutus anda endast parim, pühendudes õpetajatöö tundmaõppimisele ning olles sõbralik, avatud ja initsiatiivikas.

"Alustavat õpetajat toetav kool" võrgustiku koduleht
http://www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

Viimati muudetud: 28.10.2019