2019/2020 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

2019/2020 õ-a eesmärgid:

1. Kvaliteedi hoidmine ja MÕK rakendamine.
2. HEV laste kaasamine huviharidusse
3. Loovtööde kirjutamise süsteemi rakendamine
4. MLLM 35nda juubeli tähistamine
5. Ettevalmistus maja remondiks

Viimati muudetud: 14.01.2020