2017/2018 ÕPPEAASTA EESMÄRGID

• Õpikeskkonna edasiarendamine ja õpetamise kvaliteedi parendamine

• Õppimist toetava keskkonna loomine

• Õpetajate motivatsioonikava rakendamine

• Tulemusrikas osavõtt konkurssidest, festivalidest jne MLLM maine parendamiseks

• Sisekoolituste ja loengute vanematele/õpetajatele korraldamine ja läbiviimine

Viimati muudetud: 19.04.2018