Avaldused ja lepingud

Õpilaste vastuvõtt Mustamäe Laste Loomingu Maja huviringidesse toimub Tallinna Haridusameti poolt kinnitatud ühtse ÕPPURI VASTUVÕTU AVALDUSE ja HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPINGU (kahes eksemplaris) alusel.

 Dokumenti võib digitaalallkirjastada ID-kaardi või Mobiil-IDga. Avaldused on võimalik saata e-mailile mllm@mllm.tln.edu.ee või isiklikult ära tuua aadressil Vilde tee 54.

1. Õppuri vastuvõtu avaldus ( .rtf -formaadis, täidetav vorm väljatrükkimiseks .pdf -formaadis)

2. Huvikooli koha kasutamise leping (.rtf -formaadis, täidetav vorm väljatrükkimiseks .pdf -formaadis)

3. Avaldus lahkumise kohta ( .rtf -formaadis, täidetav vorm väljatrükkimiseks  .pdf -formaadis)

4. Avaldus üle viimise kohta

5. Tasaarvestuse avaldus 

6. Tallinna linna ja teiste omavalitsuste vahel sõlmitud huvikoolide kulude katmise leping

Kui õppuril on kehtiv huvikooli koha kasutamise leping, siis uut lepingut  sõlmida ei ole  vaja.

Juhul kui õpilane soovib MLLM huviringist lahkuda, siis lapsevanemal on sellest koheselt vaja  teatada õpetajale ning  esitada MLLM direktori nimele huviringist lahkumise avaldus (hiljemalt 30  päeva enne huvikoolist lahkumist).

Viimati muudetud: 30.11.2015

Gallup

Kui tihti külastad lasteaia kodulehte

Vähem, kui üks kord nädalas

100.0% - 2 häält