Avalik teave

1. Dokumendiregister

2. Riiklik järelevalve 
     * Riiklikku järelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus-ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel huvikooli asukohajärgne maavanem. Huvikooli seadus

3. Päästeameti ettekirjutus .pdf

4. RiigihankedMLLM hankekord

5. Tallinna linna eelarve

6. Kehtestada alates 1. septembrist 2014 Mustamäe Laste Loomingu Maja ruumide kasutusse andmise hinnad alljärgnevalt (Käskkiri 11.06.2014 nr HA-4/33):
       Õpperuumi kasutamine - 7.50 € (1 tund)
       Aula kasutamine - 16 € (1 tund)
       Ruumide rentimine vahemikus 10.00-13.00

7. Jõustunud kohtulahendid - ei ole

8. Tellitud uuringud ja analüüsid - ei ole

9. Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise E.Vilde tee 54 äriruumide kasutusse andmiseks

    Tallinna Haridusamet kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise

    Linnavara kasutusse andmine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (E.Vilde tee 54) 

Viimati muudetud: 3.11.2015

Gallup

Kui tihti külastad lasteaia kodulehte

Vähem, kui üks kord nädalas

100.0% - 2 häält