Loodusring


VANUS: 7-13a.

TEGEVUS: 

Ringi eesmärgid 1) tutvustada õpilastele elusloodust kõigis tema avaldumisvormides; 2) kasvatada õpilastes sallivust kõige elava suhtes; 3) võimaldada õpilastele aktiivset ja maailmapildi laiendavat tegevust looduses; 4) kujundada õpilastes loodust ja keskkonda säästvaid eluviise.

Tunnis kasutatakse erinevaid meetodeid – seminar,  rollimäng, iseseisev töö infokandjatega, keskkonnamängud, loodusfilmide vaatamine ja arutelu jne; 2) praktilised tööd  – uurimused, vaatlused, katsed, praktikumid; 3) õppekäigud MLLM ümbruses;  4) aktiivõppereisid; 5) looduslaagrid.

Teemad: 1. Toataimed – ehitus, päritolu, paljundamine, hooldus; 2. Lemmikloomad – päritolu, põlvnemine, aretus, hooldus;

ÕPETAJA: Marina Rõmar

ÕPPETASU: 16 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: T.14.05-17.05 kab.108

 

Viimati muudetud: 13.07.2017