MLLM tunnustamise kord

Lisa 1

TALLINNA MUSTAMÄE LASTE LOOMINGU MAJA TÖÖTAJATE
TUNNUSTAMISE KORD

1.KIITUS - Õpetaja või   töötaja 
1.1.kelle õpilased on osalenud  rahvusvahelistel, vabariiklikel , linna või huvikooli näitustel, konkurssidel, kontsertidel vm. üritustel;
1.2.kes on olnud abiks  koolielu korraldamisel;  aidanud kaasa ja/või  organiseerinud   õnnestunud ülekoolilise ürituse jms;
1.3.kes on isikliku eeskujuga  suutnud aktiviseerida õpilasi osalema ülekoolilistel ja linna üritustel;
1.4.kelle õpilaste  tulemused on  konkurssidel, näitustel jm. üritustel märkimist väärivad;

2.MLLM TÄNUKIRI - saab õpetaja, kellel on märkimisväärseid saavutusi koolielu edendamisel ja arendamisel.

3.TALLINNA HARIDUSAMETI TÄNUKIRI – väga heade tulemusta eest konkursdsidel , näitustel, festivalidel ja projektürituste läbiviimisel.

4.MUSTAMÄE LINNAOSA TÄNUKIRI – heade tulemuste eest võistlustel, konkurssidel jm. üritustel Mustamäe linnaosa esindamisel, ürituste korraldamisel kaasaaitamisel, organiseerimisel .

5.RAHALINE TOETUS (eelarvevahendite olemasolul) - tööjuubelitel, mille arvestuse aluseks on tööaeg  MLLM –s, MLLM juubeli tähistamisel, riiklikel tähtpäevadel – arvestades ka tõõ tulemuslikkust.

6.MLLM  RINNAMÄRK – ühekordne tunnustus tulemusliku töö eest MLLM –s (tööperiood vähemalt 5 aastat)

 DSCN2976a.jpg              

TALLINNA MUSTAMÄE LASTE LOOMINGU MAJA RINNAMÄRGI STATUUT

Rinnamärk on asutatud Mustamäe Laste Loomingu Maja poolt huvikooli õpilaste ja töötajate töö tunnustamiseks ning ühistunde süvendamiseks.

Eesmärk: tunnustada MLLM edukaid õpilasi / töötajaid ja väärtustada huviharidust.

  1). MLLM rinnamärgi kujundamisel on kasutatud huvikooli sümboolikat ning on loodud ajaloolise järjepidevuse säilitamiseks. MLLM rinnamärk loodi huvikooli 25.aastapäevaks 2009 aastal

  2). MLLM rinnamärk antakse huvikooli edukale õpilasele / õpetajale , kes on huvikoolis õppinud / õpetanud vähemalt kolm aastat ringi õpetaja / huvikooli juhtkonna ettepanekul.

  3). MLLM rinnamärgi annab õpilasele pidulikul üritusel MLLM direktor ringi õpetaja ettepanekul , kes on läbinud edukalt kolme-aastase õppekava ja / või osalenud edukalt konkurssidel, näitustel, kontsertidel.

  4). MLLM rinnamärgi annab pidulikul üritusel MLLM direktor õpetajale, kes on juhendanud konkurssidel, kontsertidel, näitustel edukalt esinenud õpilasi ning on aktiivselt osalenud MLLM ürituste korraldamisel ja läbiviimisel.

  5). MLLM rinnamärk antakse juhtkonna ettepanekul huvikooli edukale töötajale , kes on huvikoolis töötanud vähemalt kolm aastat.

ERANDJUHUD

1. Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud valdkondade alla ei kuulu, kuid nõuavad tunnustamist.
2. Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte MLLM töötajatele tunnustamiseks tähtpäevade puhul.

MUUTMINE

 Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või olemasolevad nõuavad korrigeerimist.

LISA 2
Tallinna Mustamäe Laste Loomingu Maja lastevanemate
TUNNUSTAMISE KORD

Mustamäe Laste Loomingu Maja lastevanemaid tunnustatakse õpetaja, direktsiooni või lastevanemate ettepanekute alusel:

1.KIITUS – Õpilase  hea esinemise eest näitusel, kontserdil, võistlustel jm. üritustel, hea ja aktiivse osalemise eest MLLM tegevuses.

2.MLLM TÄNUKIRI- Õpilase  väga hea esinemise eest näitusel, kontserdil, võistlustel jm. üritustel, väga hea ja aktiivse osalemise eest MLLM tegevuses.

3.MLLM TÄNUKIRI ja esemeline kingitus –Õpilase  väga heade tulemuste  eest näitusel, kontserdil, võistlustel jm. üritustel, väga hea ja aktiivse tegevuse ja organiseerimistöö eest MLLM tegevuses

ERANDJUHUD

1. Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud valdkondade alla ei kuulu, kuid nõuavad tunnustamist.
2. Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte lastevanemate tunnustamiseks tähtpäevade puhul.

MUUTMINE

 Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või olemasolevad nõuavad korrigeerimist.

LISA 3
Tallinna Mustamäe Laste Loomingu Maja õpilaste
TUNNUSTAMISE KORD

Mustamäe Laste Loomingu Maja õpilasi tunnustatakse õpetaja, direktsiooni või lastevanemate ettepanekute alusel:

I.Eduka õppimise ja MLLM tulemusliku esindamise eest võib tunnustada õpilasi:

1.KIITUSKIRJA JA LÕPUTUNNISTUSEGA - väga heade tulemuste eest eksamitöö kaitsmisel ja õppeprogrammis ette nähtud kursuse läbimisel

2.TÄNUKIRJAGA ja MÄLESTUSESEMEGA  (auhinnaga) – väga  heade tulemuste eest õpilaskontsertidel, konkurssidel, võistlustel jm. üritustel

3.DIREKTORI KÄSKKIRJAGA – tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe heade tulemuste eest õpilaskontsertidel, konkurssidel, võistlustel

4.MAIUSTUSTEGA - tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe ülekoolilistel üritustel osalemise eest, tähelepanuväärsete tegude eest ringi tegevuses

5.RINNAMÄRGIGA – tunnustatakse õpilasi ja õpilasgruppe
6.ühekordse  tunnustusena  tulemusliku tegevuse  eest MLLM –s

II.ERANDJUHUD

1.Käskkirjaga võib direktor avaldada tunnustust juhtudel, mis eespool nimetatud valdkondade alla ei kuulu, kuid nõuavad tunnustamist.
2.Vastavalt võimalustele võib direktor korraldada vastuvõtte õpilaste tunnustamiseks tähtpäevade puhul.

III. MUUTMINE

Tunnustamise kord muudetakse vastavalt vajadusele, kui on uusi ettepanekuid või olemasolevad nõuavad korri

 

 

Viimati muudetud: 03.11.2015

Gallup

Kui tihti külastad lasteaia kodulehte

Vähem, kui üks kord nädalas

100.0% - 2 häält