Missioon

ÕPETAME, AVASTAME, AITAME,  HOOLIME

• Mustamäe Laste Loomingu Maja missioon on anda teadmisi ja oskusi ning vilumusi elus toimetulekuks Tallinna linna halduspiirkonna  4-19 aastastele lastele

• Avastada ja arendada õpilase loomevõimeid, kultuuritraditsioonide alusel edendada kultuurielu, säilitada kultuuripärandit

• Aidata kujundada õpilastes käitumis- ja väärtusnorme

• Hoolida õpilaste ja töötajate tervisest, heaolust, edust

Põhiväärtused

• Õppimine - teadmiste,  individuaalse arengu, loova mõtlemise  väärtustamine

• Isiksus - õiglus, tähelepanelikkus, objektiivsus, toetamine, mõistmine

• Koostöövalmidus – avatus, kompromissivalmidus, usaldusväärsus

• Kaasaegsus- uuenduste vastuvõtlikkus

• Enesekriitilisus - oma eksimuste tunnistamine ja parandamine

• Sõbralikkus  ja sallivus

Viimati muudetud: 19.04.2018