Muusikaring „Lauluaed”

VANUS: I-IV kl.

TEGEVUS: Muusika on inimese rõõmu, eneseväljenduse, loovuse, tervise ja hingelise heaolu allikaks. Lauluaias saab iga osaleja täiendada oma lauluoskust, teadmisi muusikaajaloost, arendada pillimänguoskust, muusikalist kuulmist, rütmilist liikumist. Läbi õppeaasta toimub palju kontserte, kus saavad noored artistid ennast näidata, lasta loovusel ja esinemisjulgusel kujuneda. Mida varem saab inimene sõbraks muusikaga, seda harmoonilisemaks kujuneb tema edasine elutee. 

ÕPETAJA: Tiiu Tenno 

ÕPPEKEEL: eesti

ÕPPETASU: 24 eurot kuus

KONTAKT: tel.6522536, tiiutenno@mllm.tln.edu.ee

 ÕPPETUNNID: T, N. 15.00-16.30 l/a Tammetõru

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

laulu1.jpg

 

Viimati muudetud: 30.06.2020