Muusikaring

VANUS: 4-6a.

TEGEVUS: : Ringi eesmärgiks on arendada lastes armastust muusika vastu laulude ja mängude kaudu. Rütmitunde arendamiseks kasutatakse rütmipille. Õpitakse liikuma muusika rütmis, sooritama matkivaid liigutusi. Tutvutakse lihtsamate eesti rahvalauludega, tantsusammudega.

ÕPETAJA: Maia Lõõnik

ÕPPEKEEL : eesti keel

ÕPPETASU: 24 €

KONTAKT: tel. 6522536

ÕPPETUNNID: Neli korda nädalas l/a Delfiin

E.,T. 14.50-15.35, K. 16.30-17.15, N. 15.40-16.25 I gr

E. 15.40-16.25, T. 16.30-17.15 , K.,N. 14.50-15.35  II gr

E. 16.30-17.15, T.,K. 15.40-16.25 , N. 16.30-17.15 III gr

REGISTREERIMINE. AVALDUSED.

Viimati muudetud: 30.06.2020