Asutuse koosseis

Juhtkond

direktor: Lea Treiberg, tel 5276619
õppealajuhataja: Ines Mikko, tel 58734170
majandusjuhataja: Mailiis Iher, tel 5543310
 
Meie lasteaia pedagoogid
25 õpetajat, neist
1 liikumisõpetaja
1 muusikaõpetaja
1 logopeed
 
Lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad
11 õpetaja abi
1 majahoidja
1 koristaja
Viimati muudetud: 13.01.2021