Koolitusluba

Koolitusluba nr 4743HTM on välja antud “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 11 lg 1 ja § 12 lg 5 ning 17.08.2007 a. ministri käskkirja nr 798 alusel

Tallinna Linnavalitsuse hallatavale Tallinna Lasteaiale Mooniõied õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias.

Viimati muudetud: 3.07.2017