Laps läheb I klassi

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 

  • 1 -15. märtsil saab esitada taotlusi (eKooli keskkonnas või Tallinna Haridusametis).

  • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

  • Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel

Viimati muudetud: 11.07.2017