Lasteaia sündmused

Mooniõite 2020-2021 õppeaasta läbivaks teemaks on 

"UUDISHIMULIKUL PILGUL MAAILMA AVASTAMAS!

- väärtustame loovust ja rakendame andeid

•          Laps on loov , oskab loovalt ja aktiivselt tegutseda ja mõelda.

•          Laps avastab maailma, jälgides uudishimulikul pilgul nähtusi ja asju enda ümber.

•          Laps on koostöövalmis, uudishimulik ja õpihuviline.

•          Laps märkab loodust enda ümber, ta on mõistev ja salliv ümbritsevasse.

•          Laps  väärtustab enda ja teiste tervist, käitub tervist hoidvalt ning tunneb rõõmu  aktiivsest liikumisest.

Igal rühmal on alateema, mida süvendatult aasta jooksul käsitletakse.

Sündmused toimuvad rühma põhiselt ja on kättesaadavad ELIIS infosüsteemist.

 

 

Viimati muudetud: 01.10.2020