MTÜ Lasteaed Mooniõied

Lasteaia Mooniõied hoolekogu initsiatiivil moodustati 2010. a aprillis

MTÜ Lasteaed Mooniõied

(reg nr 80307899)

MTÜ on asutatud eesmärgiga toetada materiaalse ja vaimse abiga Tallinna Lasteaed Mooniõied laste tasakaalustatud arengut. Nimetatud eesmärgi täitmiseks ühing mh:

  • organiseerib ühistegevusi;
  • algatab ja viib ellu erinevaid lasteaia keskkonna parandamisele suunatud projekte;
  • arendab koostöökontakte samalaadsete organisatsioonidega.

Kontaktinfo:  mtymoonioied@gmail.com

Majandusaasta aruanne: 

Rahaline toetus MTÜ arveldusarvele:

MTÜ Lasteaed Mooniõied

ak SEB pangas EE741010220114594010

märgusõna „toetus projektidele"

Viimati muudetud: 10.07.2017