Õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks  on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava üldeesmärk:

Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

  • Laps on loov , oskab loovalt ja aktiivselt tegutseda ja mõelda.
  • Laps on koostöövalmis, uudishimulik ja õpihuviline.
  • Laps tunneb, et tema isiklikke huvisid märgatakse ja toetatakse, laps saab eduelamusi.
  • Laps märkab loodust enda ümber, ta on mõistev ja salliv ümbritsevasse.
  • Laps peab lugu kodust, perekonnast ja isamaast.

 

Viimati muudetud: 01.09.2020