Õppetöö korraldus

Lasteaed Mooniõied korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati .

Õppeaasta lasteaias kestab 01. septembrist- 31. augustini.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

Igal rühmal on tegevuskavad, mis on koostatud õppekavast ja aasta tegevusplaanist lähtuvalt, arvestades lasteaia- aasta üldteemat. 

Õppe-kasvatuskorralduse aluseks on tasakaalustatud päevakava, mis määrab kindlaks olenevalt laste east päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud , laste mäng, vabategevused ning õpetaja  kavandatud õppe-ja kasvatustegevused .

Sõimelapsed:

7.00 – 7.30

Lasteaia   avamine, töötab valverühm.

7.30   – 8.45

Laste   saabumine rühma. Vabategevused, mäng, individuaalne töö lastega.

 

Igapäevatoimingud   (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm.).

8.45   – 9.15

Hommikusöök

9.15   – 12.00

Planeeritud   õppetegevused. Mäng. Lõbustavad üritused.

Jalutuskäik  ja vabategevused  õues.

 

Igapäevatoimingud   .

12.00   – 12.30

Lõunasöök

12.30   – 15.00

Puhkeaeg

15.00   – 15.30

Igapäevatoimingud.

15.30   – 16.00

Õhtuoode

16.00   – 18.00

Vabategevused,   mäng, individuaalne töö lastega.

 

Huviringid.

 

Kojuminek   ja koostöö lapsevanematega.

18.00   -  19.00

Töötab   valverühm.

 

Aialapsed:

7.00   – 7.30

Lasteaia   avamine, töötab valverühm.

7.30   – 8.45

Laste   saabumine rühma. Vabategevused, mäng, individuaalne töö lastega.

 

Igapäevatoimingud   (riietumine, pesemine, ruumi korrastamine jm.).

8.45   – 9.15

Hommikusöök

9.15   – 12.30

Planeeritud   õppetegevused. Mäng. Lõbustavad üritused.

Õppekäigud  ja õuesõpe.

Vabategevused  õues.

 

Igapäevatoimingud   .

12.30/12.45   – 13.15

Lõunasöök

13.00   – 15.00

Puhkeaeg

15.00   – 15.45

Igapäevatoimingud.   Vabategevused.

15.45   – 16.15

Õhtuoode

16.15   – 18.00

Planeeritud   tegevused, mäng, individuaalne töö lastega. Lõbustavad üritused.

 

Huviringid.

 

Kojuminek   ja koostöö lapsevanematega.

18.00   -  19.00

Töötab   valverühm.

Päevakava koostamisel lähtutakse sotsiaalministri 24.septembri 2010.a määrusest nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“.

Õppe- ja kasvatustegevust kavandades arvestavad õpetajad laste keskendumisvõimet ning tähelepanu.

Õppe-ja kasvatustegevused juhinduvad kuu-ja nädalateemast, millega seotakse kõigi valdkondade sisu.

Rühmade iganädalased õppe- ja kasvatustegevused on esitatud nädalakavas, mis kajastab nädala teemat, peamisi eesmärke, õppesisu ja üritusi. 

Tegevusi viiakse läbi komplekstegevustena, lõimides mitu erinevat õppevaldkonda.

Olulisel kohal on õppimine läbi mängu ja aktiivõppe rakendamine.

Seoses Covid-19 viiruse kiire levikuga on 4.11.2020  kasutusel kollane stsenaarium:

Viimati muudetud: 13.01.2021