Riiklik järelvalve

Lasteaia tegevuse seaduspärasuse osas teostab haldusjärelvalvet:

Haridus- ja Teadusministeerium 
tel 735 4076| mob 5687 6436

Põhja piirkond (sh Tallinn)
Piret Hiisjärv, 
Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436
 

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus.

Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt.

Lasteaia köögi toiduhügieeni ja toitlustamise üle teostab järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet (Harjumaa Veterinaarkeskus).

Viimati muudetud: 22.03.2019