Ruumide rent

Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010 käskkirjaga nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine". 

Tallinna Lasteaed Mooniõied saali ja vaba rühmaruumi kasutamine tööpäevadel E-R lasteringideks ja huvitegevuseks - 6 eurot üks tund (60 minutit).

 

 

Viimati muudetud: 1.07.2017