Toiduraha

Alates 01.08.2020 on meie lasteaia toitustaja Baltic Restaurants Estonia AS.

Toidupäeva vanema osa on järgmine:

1. Toidukulu sõimerühma lapsele (1,5-3a)            1,90€

2. Toidukulu noorem aiarühm (3-5a)                      1,97€

3. Toidukulu keskmine aiarühm (5-6a)                   2,15€

4. Toidukulu vanem aiarühm (6-7a)                        2,22€

Tallinna linn kompenseerib toidupäeva maksumuse Tallinna elanikeregistris oleva aiarühma lapse kohta 2,00€ ja sõimerühma lapse kohta 1,80€. 

NB! Lapsevanema kohustuseks on igakuiselt tasuda lapsevanemate poolt makstavad tasud.

Tallinna Linnavalitsus kehtestas laste toidukulu katmise piirmäärad.

Alates 1.septembrist 2017 kaetakse lapse toidukulu sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot päeva kohta.

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr.29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Teiste omavalituste registrisse kantud laste eest tasub vanem kehtestatud toidupäeva maksumuse täies ulatuses.

Viimati muudetud: 24.11.2020