Visioon ja põhiväärtused

Lasteaia visioon

Tallinna Lasteaed Mooniõied on lastesõbralik ja turvalise õpieksekkonnaga, ajaga kaasaskäiv ja õppiv organisatsioon.

Lasteaia missioon

Tallinna Lasteaed Mooniõied loob turvalised tingimused koostöös koduga lapse igakülgseks arenguks, teda toetades, aidates ja tunnustades.

Põhiväärtused

  • Hoolivus – hoolime kaaslasest ja tervisest  ning oleme sõbralikud.
  • Mängulisus – õppetegevus on lapsele huvitav ja mänguline.
  • Koostöö –  tegutseme ühiste eesmärkide nimel  ning oleme avatud uutele ideedele.

 

Koos  laulame me ikka :  „MOONIÕIS, MOONIÕIS , SUURE KIMBU SAAN –

                                             ARMASTUST JA HELLUST JA KALLI-KALLI KA".

Viimati muudetud: 01.09.2020