AvalehtMunitsipaalpolitseiHeakord › Grafiti

Illegaalne grafiti


Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirja § 13. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud p 1:

Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sh määrida hoonete seinu, müüre, piirdeaedu, pinke, kõnniteid, ootekodasid, hauatähiseid, mälestusmärke, valgustus- ja tänavaposte, ühissõidukeid vms, neile kritseldada või joonistada või kahjustada neid muul viisil.

Sama eeskirja § 13 p 22 keelustab illlegaalse grafiti tegemise.

Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 2 alusel.

(2) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

Viimati muudetud: 20.02.2014
Leia kiiresti