AvalehtMunitsipaalpolitseiParkimine › Parkimise...

Parkimise kord


Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet menetleb parkimise korra rikkumisi liiklusseaduse § 241 ja 261 alustel.

Munitsipaalpolitsei kohustuseks on jälgida sõidukite nõuetekohast parkimist Tallinna linnas.

Head autojuhid, pargitud sõiduk ei tohi segada jalakäijate ja lapsevankritega liiklemist. Eriti tuleb seda silmas pidada talvel ning jälgida hoolikalt peatumist või parkimist keelavad märke, samuti ka alamärke. Siinkohal teeme lühiülevaate kõige sagedasematest rikkumistest ning palume  autojuhtidel olla tähelepanelikud.

Eesti Vabariigi liiklusseaduses on sätestatud, et sõiduki peatumine ja parkimine on keelatud

1)     kõnniteel (v.a juhul, kui seda lubab vastav liikluskorraldusmärk JA jalakäijale on jäetud liikumisruumi vähemalt 1,5 m). Ilma vastava liiklusmärgita, on kõnniteel parkimine keelatud;

2)     haljasalal (v.a maavaldaja loaga);

3)     peatumist ja parkimist keelavate märkide, sh vastavate alamärkide mõjupiirkonnas – alamärk kehtib mõlemal pool teed ja seda ei lõpeta ristmik, vaid sama liiki alamärk;

4)     invakohal ilma invaparkimiskaardita;

5)     ülekäiguraja ja jalgrattatee sõiduteega ristumise kohal või lähemal kui 5m enne nimetatud kohti;

6)     kohakuti lõikuva kõnniteega ning jalgratta- ja jalgteega, st ei tohi sulgeda kõnni- või rattateed;

7)     kahesuunalise tee vasakul poolel;

* Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral nii, et jalakäijale jääks teepeenral   vabaks vähemalt 0,7 meetri laiune käiguriba. Samamoodi tohib asulas sõidukit peatada ja parkida ka tee vasakul poolel ühesuunalisel teel ja sellisel kahesuunalisel teel, mille keskel pole trammiteed ning kus mõlemas suunas on üks sõidurada, mida teineteisest eraldab katkendjoon või mille puudumisel sõidutee on alla üheksa meetri lai, arvestamata sõidutee laiendina ehitatud parklat.

8)     ristmikul lähemal kui viis meetrit;

9)     kohas, kus peatatav sõiduk teeb võimatuks teiste sõidukite liikumise või takistab jalakäijaid

 

 

Parkimisprobleemide korral palume võtta ühendust munitsipaalpolitsei korrapidaja numbril 14 410  või saata teade munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 07.08.2017
Leia kiiresti