AvalehtMunitsipaalpolitseiTrahvid › Trahviteate...

Trahviteate vaidlustamine


Kui mootorsõiduki eest vastutav isik ei nõustu määratud hoiatustrahviga, on tal õigus kolmekümne päeva jooksul trahviteate kättesaamisest arvates trahviteade vaidlustada. Kaebuse palume esitada 30 päeva jooksul kirjalikult Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile aadressil Paldiski mnt 48a, Tallinn 10614 või e-posti aadressilparkimine@tallinnlv.ee

Trahviteate saab väärteomenetluse seadustiku § 545 lg 2 alusel vaidlustada kaebuse vormis mootorsõiduki vastutava kasutaja või selle puudumisel sõiduki omanik järgnevatel asjaoludel:

  1. kui mootorsõidukit kasutas teine isik, sh teatades mootorsõidukit kasutanud isiku ees- ja perekonnanime ning elukoha aadressi, juhiloa numbri ning sünniaja või isikukoodi.
  2. enne trahviteates nimetatud teo toimepanemise aega on teatatud pädevale ametiasutusele mootorsõiduki või selle registreerimismärgi vargusest, kadumisest või hävimisest,
  3. esitab tõendid õigusvastasust välistava asjaolu esinemise kohta (ehk tõestatakse, et rikkumist ei toimunud).

Kaebuses peavad olema märgitud järgmised andmed:

  1. trahviteate koostanud kohtuvälise menetleja nimetus – Tallinna Linnavalitsus;
  2. kui kaebuse esitab füüsiline isik, siis tema ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  3. kui kaebuse esitab juriidiline isik, siis tema nimetus ja juriidilise isiku registrikood ning välismaisel juriidilisel isikul registrikoodiga võrdsustatud numbri- või tähekombinatsioon, asukoha aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  4. hoiatustrahvi määranud kohtuvälise menetleja nimetus ja aadress – Tallinna Munitsipaalpolitsei amet;
  5. trahviteate number ja kuupäev;
  6. kaebuse esitanud isiku taotluse sisu ja põhjendus.

 

Viimati muudetud: 07.04.2016
Leia kiiresti