Koosseisunimestik

 Tallinna Mürakaru Lasteaia koosseisunimestik                                         

                                                                                                            11.07.2018  NR 1-1/5

 

 

Ametikoha   nimetus

Kinnitatud   ametikohtade arv  01.02.2018

Direktor

1,0

Direktori   asetäitja õppekasvatustöö alal

1,0

Majandusjuhataja

0,5

Õpetaja

9,0

Assistent

3,0

Muusikaõpetaja

0,75

Liikumisõpetaja

0,75

Õpetaja   abi

6,0

Koristaja

2,0

Kokku:

22


Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

 direktor@myrakaru.edu.ee

 11.07.2018

Viimati muudetud: 17.11.2018