Õppeaasta eesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Üldeesmärk – lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Lähtuvalt üldeesmärgist toetab lasteaia õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

Õppeaasta eesmärk:

  • Maailm on nii huvitav ja mitmekesine - uurime järgi!

Õppeaasta väljakutsed:

  • Projektõppe rakendamine kõikides rühmades, mille eesmärgiks on pikema perioodi vältel teema arendamine ja käsitletud teema lõpetamine tulemiga.
  • Õppe- ja kasvatusprotsessis lapsest lähtuvate metoodikate (õuesõpe,  avastusõpe ja kogemusõpe) rakendamine.
  • Aktiivne ELIIS keskkonna kasutuamine nii õpetajate kui ka lapsevanemate poolt.

Lehekülge haldab:

direktor

Viimati muudetud: 04.12.2020