Projektid

Aprillist 2013 liitus Tallinna Mürakaru Lasteaed MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.

Projekt põhineb Taani metoodikal. Projektis osalevad 3-8 aastased lapsed, nende õpetajad, lapsevanemad ning lapsele olulised inimesed.

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamiseks vabaks” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

  • sallivus – näha ja aktsepteerida grupis esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui ka kogu rühma tugevdajana;
  • austus – näidata üles austust teiste vastu, olla hea rühmakaaslane kõikidele, väärtustada erinevusi ja erinevaid isiksusi;
  • hoolivus – väljendada huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust teiste laste suhtes, hoolimata nende vanusest;
  • julgus – öelda „aitab“, tõmmata piirid, olla julge ja hea rühmakaaslane, kes reageerib ebaõiglusele

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid. Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver). mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaažiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas 5 olulist nõuannet vanemale.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, kes väljendab turvalisust, hellust ja sõprust. SÕBER KARU annab pinnase koosolemise kultuuri tekkimiseks, karu on osaleja lastekoosolekutel, ta kaitseb, lohutab ning on hea sõber ja lapse „hääletoru“, kui laps ei julge ise rääkida.

5 nõuannet lapsevanemale:

  • julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi - mängima rühma erinevate lastega;
  • ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest);
  • viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine;
  • julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma;
  • olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.


Rohkem infot projekti kohta: www.kiusamisestvabaks.ee

 

„Märka ja aita!“

Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi „Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.

Infot programmi kohta saad kodulehelt: http://markajaaita.haridus.ee/index.php/algus

 

Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

direktor@myrakaru.edu.ee

17.03.2015

Viimati muudetud: 17.11.2018