Tallinna Mürakaru Lasteaia põhimäärus

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse määrus 22.mai 2013 nr 49

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

1. peatükkÜLDSÄTTED

§ 1.  Lasteasutuse nimetus

Lasteasutuse nimetus on Tallinna Mürakaru Lasteaed  (edaspidi lasteasutus).

§ 2.  Lasteasutuse asukoht

Lasteasutus asub Tallinnas. Lasteasutuse postiaadress on V. Reimani tn 3, 10124 Tallinn.

§ 3.  Lasteasutuse liik ja haldusala

(1) Lasteasutus on lasteaed.

(2) Lasteasutus on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

(3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümbol

Lasteasutusel on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümbol.

 

§ 5.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kordLasteasutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

......

Määrusega edasi saate tutvuda allolevalt lingilt:https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=125744&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

 

Lehekülge haldab:

Aile Aatonen direktor

direktor@myrakaru.edu.ee

17.03.2015

Viimati muudetud: 17.11.2018