Teated

Päevakajaline:
Tänasel hetkel oleme tasapisi liikunud eriolukorrast väljumise poole, kuid viiruse levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist. Väljumine eriolukorrast toimub ka meil samm-sammult ning pidades silmas kehtestatud nõudeid. 

Tallinna linn vabastab vanemad lasteaia kohatasust kuni käesoleva kuu lõpuni. Seetõttu palume peredel kellel on võimalik koduhoidu tagada, seda teha kuni 31.maini, et suudaksime rühmaruumides hoida kontaktid võimalikult miinimumis.

Kuni 31. maini (esialgu) on Mürakaru lasteaia töö korraldatud järgnevalt:

Reimani tn lasteaiamaja avatud 7:00 – 19:00 ;

valverühm on Rõõmukarud 7:00 – 8:00 ja 18:00 – 19:00

Kuna lapsevanemaid ei saa veel majja lubada on töö korraldatud järgnevalt:

 • lasteaeda võtame vastu ainult terve lapse;
 • lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub trepikojas (palun selgitage lapsele eelnevalt olukorda, miks ema-isa ei tule tuppa);
 • last oodates (trepikojas) palume vanematel omavahel kinni pidada 2+2 nõudest.  
 • koduseid mänguasju lasteaeda mitte kaasa võtta;
 • kuna enamuse päevast viibime õues on oluline, et lapsel oleks seljas ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.
 • toidu tellimiseks on kindlasti vajalik teavitada meid eelneval päeval, hiljemalt kella 9.00 –ks rühma emailile.

Narva mnt 6 (Nutikaru rühm) avatud 8:00 – 18:00

Kuna lapsevanemaid ei saa veel majja lubada on töö korraldatud järgnevalt:

 • lasteaeda võtame vastu ainult terve lapse;
 • lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues (õuealal) – hommikul 8:00 - 9:00 ja õhtul 16:00 -18:00 (palun selgitage lapsele eelnevalt olukorda, miks ema-isa ei tule tuppa); teistel aegade (ka halva ilma korral) last tuues või viies helistate uksekella (selgelt öelda telefoni lapse nimi), laps võetakse vastu ja antakse vanemale üle välisuksel;
 • Lapsele päevaks vajalikud asjad pange lapse nimega varustatud kotti;
 • koduseid mänguasju lasteaeda mitte kaasa võtta;
 • kuna enamuse päevast viibime õues on oluline, et lapsel oleks seljas ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.
 • toidu tellimiseks on kindlasti vajalik teavitada meid eelneval päeval, hiljemalt kella 9.00 –ks rühma emailile.

Vase tn 5 (sõimerühmad) avatud 8:00 – 17:00

Kuna lapsevanemaid ei saa veel majja lubada on töö korraldatud järgnevalt:

 • lasteaeda võtame vastu ainult terve lapse;
 • lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues (õuealal) – hommikul 8:00 - 9:00 ja õhtul 16:00 -17:00 (palun selgitage lapsele eelnevalt olukorda, miks ema-isa ei tule tuppa); teistel aegade (ka halva ilma korral) last tuues või viies helistate uksekella (selgelt öelda telefoni lapse nimi), laps võetakse vastu ja antakse vanemale üle välisuksel;
 • Lapsele päevaks vajalikud asjad pange lapse nimega varustatud kotti;
 • koduseid mänguasju lasteaeda mitte kaasa võtta;
 • kuna enamuse päevast viibime õues on oluline, et lapsel oleks seljas ilmastikule vastav riietus ja jalanõud.
 • toidu tellimiseks on kindlasti vajalik teavitada meid eelneval päeval, hiljemalt kella 9.00 –ks rühma emailile.

Meie lasteaia pered on olnud seni väga vastutustundlikud.

Aitäh teile kõigile antud panuse eest!

 JÄTKUVALT: Palume Teil jälgida ELIIS.EE keskkonnas planeeritud tegevusi, mida õpetajad soovitavad kodus proovida, katsetada, järele teha, lootuses lastele toredaid tegemisi pakkuda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kollektiivpuhkus 2020 aasta suvel!

Lasteaed viibib 2020 a. suvel kollektiivpuhkusel 20. 07.-14. 08.

Töölepingu seadus § 69 ütleb, et töötajal on õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal, kes kasvatab kuni 7 aastast last. Neile, kellele tööandja seda ei võimalda, annavad hiljemalt veebruarikuu lõpuks direktorile meili teel teada, et nad vajavad suveks asenduslasteaeda.

Asenduslasteaeda vajavate laste nimekiri on suletud seisuga 01.03.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toiduraha ja kohatasu

Alates 22. 07. 2019 on toidupäeva maksumuseks sõimes 1.99 € päevas ja aiarühmas 2.24 € päevas.

Alates 01. 01. 2020 on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus lasteaias 71.25 eurot. Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri.

Lasteaia V.Reimani aadressil rakendatakse valverühmasüsteemi. 

Kella 7:00-8:00 ja 18:00-19:00 oodatakse lapsi mängima Mängukarude rühma - rühm on avatud hommikul 7:00-8:00 ja õhtul 18:00-19:00.

Lehekülge haldab:

direktor Aile Aatonen

Viimati muudetud: 18.05.2020