Teated


Seisuga 12.03 on suveperioodiks asenduslasteaeda registreerimine lõppenud kuna laste arv on täis!

Mürakaru Lasteaed viibib puhkusel 25.juuni - 22.juuli. Kes soovib antud perioodiks asenduskohta, siis palun saata meil direktorile hiljemalt 30.märtsiks. Lähtuvalt laekunud soovidest antakse teile teada, kus teie laps selleks ajaks koha saab.

Asenduslasteaia taotleja saab arve kõigil avaldusele märgitud kuupäevade eest (kohatasu + toidutasu). 

Tulenevalt töölepingu seaduse § 69. Puhkuse ajakava
(7) Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last.

Alates 01.01.2017 rakendatakse lasteaias Reimani aadressil valverühmasüsteemi. Kella 7:00-8:00 ja 18:00-19:00 oodatakse lapsi mängima

Mürakarude rühma - rühma on avatud hommikul 7:00-8:00 ja õhtul 18:00-19:00.

 

Alates 01.01.2018 on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus lasteaias 61.00 eurot.
Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 41“ Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ § 2 lg 1.

Tutvu määrusega:

https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013004

 

Lehekülge haldab:

Sirpa Saar

53090902; oppealajuhataja@myrakaru.edu.ee

Lisatud 12.03.2018

 

Viimati muudetud: 22.03.2018