Teated

Kollektiivpuhkus 2020 aasta suvel!

Lasteaed viibib 2020 a. suvel kollektiivpuhkusel 20.07.-14.08.

Töölepingu seadus § 69 ütleb, et töötajal on õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal, kes kasvatab kuni 7 aastast last. Neile, kellele tööandja seda ei võimalda, annavad hiljemalt veebruarikuu lõpuks direktorile meili teel teada, et nad vajavad suveks asenduslasteaeda.

Asenduslasteaeda vajavate laste nimekiri on suletud seisuga 01.03.2020

£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££

Toiduraha ja kohatasu

Alates 22.07.2019 on toidupäeva maksumuseks sõimes 1.99 € päevas ja aiarühmas 2.24 € päevas.

Alates 01.01.2019 on vanemate poolt kaetava osa arvestusliku määra suuruseks ühe lapse kohta kuus lasteaias 65.88 eurot.
Lasteaia sulgemisperioodil (kollektiivpuhkus suvel) kohatasu ei arvestata.

Alus: Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2011 määruse nr 41“ Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määruse nr 9 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ § 2 lg 1.

Tutvu määrusega: https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013004

Lasteaia V.Reimani aadressil rakendatakse valverühmasüsteemi. 

Kella 7:00-8:00 ja 18:00-19:00 oodatakse lapsi mängima Mängukarude rühma - rühm on avatud hommikul 7:00-8:00 ja õhtul 18:00-19:00.

Lehekülge haldab:

direktor Aile Aatonen

 

Viimati muudetud: 20.12.2019