AvalehtMürakaru lasteaed › Vastuvõtt...

Vastuvõtt - Avaldused


NB!

Lapse järjekorda registreerimine toimub läbi eesti.ee keskonna.

Lapse järjekorda registreerimisel arvesta, et võid valida kuni kolm lasteaeda (milledes võivad olla ka sõimerühmad). 
Lastesõime koha vastuvõtmisel ei kustu laps automaatselt lasteaedade järjekorrast!
Kui aga lapsevanem võtab vastu koha lasteaias (kas sõime- või aiarühmas), kustub laps kõigist teistest järjekordadest.

Kui soovid meie lasteaiast lahkuda

Lapsevanemale

Vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine annab teada, kuidas kehtestatakse lasteaia osalustasu suurus

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord  selgitab, kuidas ja millal rühmad komplekteeritakse, kuidas vanem sellest teada saab ja mida tegema peab. Samuti teavitatakse vanemat, millistel juhtudel laps lasteaiast välja arvatakse

Tallinna Haridusamet  annab infot Tallinna lasteaedadest ja koolidest, huvitavatest haridusvaldkonna uudistest, seadustest jt.

Koolieelse lasteasutuse seadus  

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord  on abiks neile vanematele, kelle laps pole kooliks valmis ja on jooksva aasta 30. septembriks saanud 7-aastaseks

Toetuste maksmise kord toitlustuskulude katmiseks neile lapsevanematele, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla 95,87 € kuus ja kes vajavad toetust toitlustustasu maksmisel.

Viimati muudetud: 24.07.2017