Asustamata munitsipaaleluruumid

 

Mustamäe linnaosa  eluasemekomisjonile majutamiseks eraldatud asustamata munitsipaaleluruumid seisuga 15.05.2018     

E.Vilde tee 94-34     kööktuba    15,9 m2      II korrus 

E.Vilde tee 94-65     kööktuba    15,3 m2      III korrus

E.Vilde tee 94-119   kööktuba    15,9 m2      V korrus


Avaldusi võetakse vastu kuni 05.06.2018

 ! Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on eluruumi üürimist
  taotleva isikuna Mustamäe Linnaosa Valitsuses  arvele võetud.

Kuivõrd eluruumi üürile andmine on kaalutlusotsus ja eluruumi üürile taotleja on
soovitavale korterile, esitada kirjalikult ka oma arvamus ja põhjendused, milliseid
peate oluliseks asja lahendamisel ning mida ei ole esitatud kirjalikult või suulises
vormis kuni käesoleva ajani  Mustamäe Linnaosa Valitsusele  (Haldusmenetluse
seaduse § 5 lg 1 ja § 40 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus kaalutlusõiguse korras
 määrata, kuidas võimaldada menetlusosalisele arvamuse ja vastuväidete esitamist
kavandatava otsuse suhtes).  Eluruumi üürimist taotleval isikul on õigus anda
täiendavaid selgitusi ka taotluse menetlemise käigus.

 

 

Viimati muudetud: 15.05.2018