Asustamata munitsipaaleluruumid

Mustamäe linnaosa  eluasemekomisjonile majutamiseks eraldatud asustamata munitsipaaleluruumid seisuga 19.08.2021

Jrk nr

 Aadress Tubade arv Üldpind m2 Korrus

1

Akadeemia tee 34-66 Kööktuba 11,4 V (majas puudub lift)Avaldusi saab esitada kuni 13.09.2021

 ! Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on eluruumi üürimist
  taotleva isikuna Mustamäe Linnaosa Valitsuses  arvele võetud.

Kuivõrd eluruumi üürile andmine on kaalutlusotsus ja eluruumi üürile taotleja on
soovitavale korterile, esitada kirjalikult ka oma arvamus ja põhjendused, milliseid
peate oluliseks asja lahendamisel ning mida ei ole esitatud kirjalikult või suulises
vormis kuni käesoleva ajani  Mustamäe Linnaosa Valitsusele  (Haldusmenetluse
seaduse § 5 lg 1 ja § 40 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus kaalutlusõiguse korras
 määrata, kuidas võimaldada menetlusosalisele arvamuse ja vastuväidete esitamist
kavandatava otsuse suhtes).  Eluruumi üürimist taotleval isikul on õigus anda
täiendavaid selgitusi ka taotluse menetlemise käigus.

 

 

Viimati muudetud: 19.08.2021