Asustamata sotsiaaleluruumid

Mustamäe linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks eraldatud asustamata sotsiaaleluruumid seisuga 28.07.2021

 

Jrk.nr  

Aadress

Korrus  

Tubade   arv

Üldpind   m²

Märkused

   
     

Avaldusi asustamata sotsiaaleluruumide üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on sotsiaaleluruumi üürimist taotleva isikuna Mustamäe Linnaosa Valitsuses arvele võetud.

Kuivõrd eluruumi üürile andmine on kaalutlusotsus ja eluruumi üürile taotleja on konkreetses haldusmenetluses menetlusosaline, palume koos taotluse esitamisega soovitavale korterile, esitada kirjalikult ka oma arvamus ja põhjendused, milliseid peate oluliseks asja lahendamisel ning mida ei ole esitatud kirjalikult või suulises vormis kuni käesoleva ajani  Mustamäe Linnaosa Valitsusele (Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 1 ja § 40 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus kaalutlusõiguse korras määrata, kuidas võimaldada menetlusosalisele arvamuse ja vastuväidete esitamist kavandatava otsuse suhtes). Eluruumi üürimist taotleval isikul on õigus anda täiendavaid selgitusi ka taotluse menetlemise käigus.

 

Viimati muudetud: 28.07.2021