Eelinfo 27.–31. jaanuar

Esmaspäev, 27. jaanuar

Kell 9.00 Linnaosa vanema Helle Kalda nõupidamine asetäitja Indrek Ahlbergi, Mustamäe Halduskogu esimehe Igor Kravtšenko ja haldussekretäri Katri Koitveriga.

Kell 12.30 Linnaosa vanem Helle Kalda osaleb nõupidamisel linnaplaneerimise ametis.

Kell 13.00 Linnaosa vanem Helle Kalda, asetäitja Indrek Ahlberg ja Mustamäe haldussekretär Katri Koitver osalevad nõupidamisel Tallinna linna õigusteenistuses.

Kell 14.00 Mustamäe linnaosa mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosolek. Komisjoni esimees on Helle Kalda.

Kell 15.00–18.00 Linnaosa vanem Helle Kalda võtab vastu linnakodanikke.

 

Teisipäev, 28. jaanuar

Kell 9.00 MLOV juhtkonna nõupidamine koos allasutustega, juhatab linnaosa vanem Helle Kalda.

Kell 11.00 Linnaosa vanem Helle Kalda osaleb kohalike omavalitsuste juhtide foorumil.

Kell 13.00 MLOV osakondade nõupidamine, tööülesannete analüüs; osalevad osakondade juhatajad ja asetäitjad. Juhatab linnaosa vanem Helle Kalda.

Kell 16.00 Mustamäe Halduskogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek.

Kell 17.00 Linnaosa vanem Helle Kalda kohtub Mustamäe Sotsiaalkeskuses Mustamäe elanikega.

 

Kolmapäev, 29. jaanuar

Kell 11.00 Linnaosa vanem Helle Kalda osaleb nõupidamisel Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu juures.

Kell 14.00 Linnaosa vanem Helle Kalda osaleb heakorrateemalisel nõupidamisel keskkonnaametis.

Kell 15.00 Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja galeriis Erna Ojasoo ja Herlet Elvisto näituse „Erna retk MuhuMaal“ avamine. Tervitab linnaosa vanem Helle Kalda.

 

30.–31. jaanuaril viibib linnaosa vanem Helle Kalda koolitusel. 

Viimati muudetud: 27.01.2014