Ehitus

 Projekt "Fassaadid korda"

Taotluste vastuvõtmine seoses projektiga "Fassaadid korda" on peatatud, kuna rahuldatud taotluste alusel eraldatud toetuste kogumaht on võrdne 2014. aasta linna eelarves Tallinna Kommunaalametile toetuste eraldamiseks ettenähtud summaga.

 Tallinna linna ehitusmäärus

 Energiamärgise toetus korteriühistule

Mustamäe Linnaosa Valitsuse kontakt

arhitekt
Margarita Lykke

6457 528
Margarita.Lykke@tallinnlv.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 12.08.2014