Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi avalik teave

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist

Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet teostava asutuse kontaktandmed:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee

Tallinn ja Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, telefon 5687 6436

Haridus- ja Teadusministeerium - Järelevalve

Haldusjärelevalve Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendeid ei ole.

Viimati muudetud: 27.02.2018