Nõmme Linnaosa Valitsuse kantselei

Valdeku 13
11621 Tallinn
Infotelefon 645 7333 (klienditeenindus)


ÜLDJUHTIMINE

Haldussekretär - Kersti Põierpaas 
(kantselei ning rahvastikuregistri ja klienditeeninduse töö korraldamine; Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, -hääletuste, -küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ning läbiviimine linnaosas)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7331
Vastuvõtt: esmaspäeval 15.00-18.00 ja neljapäeval 09.00-12.00
e-post: kersti.poierpaas@tallinnlv.ee

Eelarve vanemspetsialist - Terje Klimov (linnaosavalitsuse eelarvega seonduv)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7334
e-post: terje.klimov@tallinnlv.ee

Kultuurinõunik - Liisa Salak (linnaosa kultuuriürituste korraldamine)
Valdeku 13, II korrus
Tel 645 7352
e-post: liisa.salak@tallinnlv.ee

Avalike suhete nõunik - Anu Põrk (suhtlemine avalikkuse ja meediaga; linnaosa ajalehe "Nõmme Sõnumid" toimetamine)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7344
e-post: anu.pork@tallinnlv.ee

Nõunik - Mari Koitver 
(linnaosa vanema töövaldkonda kuuluvates küsimustes informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7343
e-post: mari.koitver@tallinnlv.ee

Tervisedenduse peaspetsialist - Janika Kleemann (linnaosa elanike tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine ja koordineerimine; linnaosa noorsootöö koordineerimine)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7338
e-post: janika.kleemann@tallinnlv.ee


KANTSELEI

Jurist - Jekaterina Kangur
 
(Nõmme linnaosa elanike õigusalane teenindamine)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7349
e-post: jekaterina.kangur@tallinnlv.ee

Haldusspetsialist - Küllike Tammaru 
(linnaosavalitsuse varade, kliendi- ja põhitegevuslepingute haldamine ning üldvalitsemisalaste hangete läbiviimine)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7303
e-post: kyllike.tammaru@tallinnlv.ee

Personalispetsialist – Signe Olesk
 
(linnaosavalitsuse personalitöö ning töötervishoiu- ja töökeskkonnaalase töö korraldamine)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7332
e-post: signe.olesk@tallinnlv.ee

Vanemregistripidaja - Signe Järve 
(andmete kandmine rahvastikuregistrisse, andmete töötlemine, säilitamine ja kaitsmine ning elanike teenindamine rahvastikuregistrialastes küsimustes)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7313
e-post: signe.järve@tallinnlv.ee

Vanemregistripidaja - Riste Nuiamäe 
(andmete kandmine rahvastikuregistrisse, andmete töötlemine, säilitamine ja kaitsmine ning elanike teenindamine rahvastikuregistrialastes küsimustes)
Valdeku 13, III korrus
Tel 645 7318
e-post: riste.nuiamae@tallinnlv.ee


Teeninduse ja teabehalduse talitus

Viimati muudetud: 13.02.2020