Nõmme Linnaosa Valitsuse komisjonid

Sotsiaalhoolekande komisjon

Esimees:  Grete Šillis, linnaosa vanem
Aseesimees:  
Viire Saar, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Liikmed:   
Kersti Põierpaas, haldussekretär
Tiina Isak, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja
Kati Valma, sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse peaspetsialist
Kaja Hints, linnamajanduse osakonna linnavara vanemspetsialist
Kaja Adra, sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste peaspetsialist
Peeter Mardna, Nõmme linnaosakogu liige

Ettevõtlus- ja üürikomisjon

Esimees:   Grete Šillis, linnaosa vanem
Aseesimees:  Kaja Hints, linnamajanduse osakonna linnavara vanemspetsialist
Liikmed:
Terje Klimov, eelarve vanemspetsialist
Mart Miidu, linnamajanduse osakonna ehituse vanemspetsialist

Mittetulundustegevuseks toetuse jagamise komisjon

Esimees: Janika Kleemann, tervisedenduse peaspetsialist
Aseesimees: Juuli Nemvalts, avalike suhete nõunik
Liikmed:
Terje Klimov, eelarve vanemspetsialist
Rainer Vakra, Nõmme linnaosakogu liige
Indrek Luberg, Nõmme linnaosakogu liige

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste menetlemise komisjon

Esimees: Einar Tamm, linnamajanduse osakonna heakorra peaspetsialist
Liikmed:
Emil Vinkman, linnamajanduse osakonna heakorra sptsialist
Pjotr Garvrilov, Tallinna Ettevõtlusameti jäätmehoolduse osakonna järelevalve peaspetsialist

Nõmme linnaosa eluasemekomisjon

Esimees: Grete Šillis, linnaosa vanem
Aseesimees: Vilja Toomast, Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esindaja
Sekretär: Haidee Kivimägi, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Liikmed:
Viire Saar, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Kersti Põierpaas, haldussekretär
Tiina Isak, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja
Valeri Lõõnik, Tallinna Linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni esindaja
Rainer Vakra, Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni esindaja
Angelika Arro, Eesti Omanike Keskliidu esindaja
Rein Mark, Tallinna Üürnike Ühenduse esindaja

Viimati muudetud: 26.10.2020