Nõmme Linnaosa Valitsuse komisjonid

Sotsiaalhoolekande komisjon

Esimees:  Grete Šillis, linnaosa vanem
Aseesimees:  
Viire Saar, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja
Liikmed:   
Kersti Põierpaas, haldussekretär
Tiina Isak, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja
Kati Valma, sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse peaspetsialist
Kaja Hints, linnamajanduse osakonna linnavara vanemspetsialist
Kaja Adra, sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste peaspetsialist
Peeter Mardna, Nõmme Linnaosa Halduskogu liige

Ettevõtlus- ja üürikomisjon

Esimees:   Grete Šillis, linnaosa vanem
Aseesimees:  Kaja Hints, linnamajanduse osakonna linnavara vanemspetsialist
Liikmed:
Terje Klimov, eelarve vanemspetsialist
Mart Miidu, linnamajanduse osakonna ehituse vanemspetsialist

Mittetulundustegevuseks toetuse jagamise komisjon

Esimees: Liisa Salak, kultuurinõunik
Aseesimees: Janika Kleemann, tervisedenduse peaspetsialist
Liikmed:
Terje Klimov, eelarve vanemspetsialist
Rainer Vakra, Nõmme linnaosakogu liige
Indrek Luberg, Nõmme linnaosakogu liigeKorraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluste menetlemise komisjon

Esimees:  Karmo Kuri, linnamajanduse osakonna juhataja
Sekretär:  Einar Tamm, linnamajanduse osakonna heakorra peaspetsialist 
Liikmed:
Haidee Kivimägi, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja

Viimati muudetud: 31.01.2020