Nõmme tervisemeeskond

Nõmme linnaosa tervisemeeskond          

Nõmme linnaosa tervisemeeskond sai esimest korda kokku 2010. aasta veebruaris. Selle aja jooksul on meie koosseis saanud kindlamaks ja eesmärgid selgemaks. Aastate jooskul on sündinud koostöös Nõmme linnaosa valitsuse ja selle allasutuste, lasteaedade, koolide, noortekeskuste, Nõmme tervisekeskuse ja paljude teistega eripalgelisi programme ja projekte igale vanusegrupile.         

Samuti oleme pannud suurt rõhku võrgustikutööle: igal aastal kohtuvad koostöö eesmärgil regulaarselt lisas tervisemeeskonnale Nõmme koolide ja lasteaedade juhid, perearstid, sotsiaal- ja tugitöötajad, kogukonnatöös osaleb Nõmme konstaabel.           

Meie missioon          

Nõmme linnaosa tervisemeeskonna missioon on juhtida Nõmme linnaosa elanike tähelepanu enda ja oma lähedaste tervisekäitumisele ning aidata kujundada Nõmmel elukeskkonda, kus tervislikud valikud on elanikele kergesti, mugavalt ja taskukohaselt kättesaadavad ning kogukondlik ühtekuuluvustunne on igapäevaelu loomulik osa.         

Meeskonna liikmed:       

Essi Vahtras                          Nõmme Linnaosa Valitsus tervisedenduse peaspetsialist;                   

Asso Viiding                         Nõmme Vaba Aja Keskus laste päevakeskuse  laste- ja noortetööjuht;                  

Marge Kaldver                      Tallinna Nõmme Põhikool huvijuht;                   

Tiiu Annus                           Tallinna Lasteaed Rabarüblik direktor;                   

Roland Jefremov                   Põhja-Eesti Päästekeskus päästenõustaja;                   

Merike Truu                         Tallinna Pääsküla Gümnaasium õppelajuhataja;                   

Kristiina Jürman                    Nõmme Vaba Aja Keskus Pääsküla noortekeskuse vastutav noorsootöötaja;                  

Kaja Adra                             Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond sotsiaalteenuste peaspetsialist           

Reelika Haan                        Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond lastekaitse talituse vanemspetsialist;        

Eve-Mai Valdna                     Maanteeamet liikluskasvatus talitlus  juhtivspetsialist;                   

Pille Siimpoeg                       Tallinna Rännaku Lasteaed direktor;                   

Kristel Amjärv                       Tallinna Munitsipaalperearstikeskus juhataja;                   

Eve-Viktoria Lasberg              Nõmme elanik, Sõbra tänava sügislaada eestvedaja;                              

Agne Unn                             Nõmme elanik, Sireli tänava laada eestvedaja;                   

Reet Suviste                         Nõmme elanik, lapsevanem;                   

Kai Koort                              vabatahtlik;     

Epp Pruuns                           vabatahtlik;

 

Viimati muudetud: 26.07.2017