Tervishoid Nõmmel


Nõmme linnaosa tervisemeeskond

Nõmme linnaosa tervisemeeskond sai esimest korda kokku 2010. aasta veebruaris. Selle aja jooksul on meie koosseis saanud kindlamaks ja eesmärgid selgemaks. Aastate jooskul on sündinud koostöös Nõmme linnaosa valitsuse ja selle allasutuste, lasteaedade, koolide, noortekeskuste, Nõmme tervisekeskuse ja paljude teistega eripalgelisi programme ja projekte igale vanusegrupile.         

Samuti oleme pannud suurt rõhku võrgustikutööle: igal aastal kohtuvad koostöö eesmärgil regulaarselt lisas tervisemeeskonnale Nõmme koolide ja lasteaedade juhid, perearstid, sotsiaal- ja tugitöötajad, kogukonnatöös osaleb Nõmme konstaabel.           

Meie missioon          

Nõmme linnaosa tervisemeeskonna missioon on juhtida Nõmme linnaosa elanike tähelepanu enda ja oma lähedaste tervisekäitumisele ning aidata kujundada Nõmmel elukeskkonda, kus tervislikud valikud on elanikele kergesti, mugavalt ja taskukohaselt kättesaadavad ning kogukondlik ühtekuuluvustunne on igapäevaelu loomulik osa.         

Meeskonna liikmed:

Essi Vahtras 
Nõmme Linnaosa Valitsus tervisedenduse peaspetsialist                  

Asso Viiding 
Nõmme Vaba Aja Keskus laste päevakeskuse  laste- ja noortetööjuht                  

Marge Kaldver                    
Tallinna Nõmme Põhikool huvijuht                   

Tiiu Annus                           
Tallinna Lasteaed Rabarüblik direktor                   

Merike Truu                         
Tallinna Pääsküla Gümnaasium õppelajuhataja                  

Kristiina Jürman                   
Nõmme Vaba Aja Keskus Pääsküla noortekeskuse vastutav noorsootöötaja                  

Kaja Adra                             
Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond sotsiaalteenuste peaspetsialist           

Reelika Haan                        
Nõmme Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond lastekaitse talituse vanemspetsialist       

Eve-Mai Valdna                    
Maanteeamet liikluskasvatus talitlus  juhtivspetsialist                

Pille Siimpoeg                      
Tallinna Rännaku Lasteaed direktor                  

Kristel Amjärv                      
Tallinna Munitsipaalperearstikeskus juhataja                   

Eve-Viktoria Lasberg             
Nõmme elanik, Sõbra tänava sügislaada eestvedaja                              

Agne Unn                            
Nõmme elanik, Sireli tänava laada eestvedaja                   

Reet Suviste                        
Nõmme elanik, lapsevanem             

Kai Koort                             
vabatahtlik   

Epp Pruuns                           
vabatahtlik

Viimati muudetud: 30.04.2021