Nõmme Linnaosa Valitsuse tööpakkumised

 

NÕMME  LINNAOSA  VALITSUS
võtab teenistusse ajutiselt äraoleva töötaja asendajana

SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNA
SOTSIAALTÖÖ TALITUSE
VANEMSPETSIALISTI

 
Vanemspetsialisti põhiülesanneteks
on eakate, puuetega isikute, töötute ja teiste abivajajate abivajaduse hindamine ning toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmisega seonduvate ülesannete täitmine.

 Sobivalt kandidaadilt ootame:

 • sotsiaaltöö kõrgharidust;
 • väga head suhtlemisoskust;
 • teotahtelisust ja võimet töötada ka pingeolukordades;
 • kohusetunnet, otsustus - ja vastutusvõimet;
 • head vene keele oskust suhtlemistasemel;
  • teenistusülesannete täitmiseks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (MS Word, STAR, Postipoiss).

Kasuks tuleb töötamise kogemus kohalikus omavalitsuses sotsiaaltöö erialal.

Pakume:

 • mitmekesist tööd;
 • töötasu 1100 eurot kuus (bruto);
 • 35 kp põhipuhkust;
 • võimalust osaleda täiendkoolitustel;
 • asjalikku ja sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg aprill 2019.

 Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega palume saata hiljemalt 25. veebruariks 2019
 e-posti aadressil
signe.olesk@tallinnlv.ee.

Lisainformatsioon sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Viire Saarelt telefonil 5271946.

 

Viimati muudetud: 11.02.2019