Nõmme Linnaosa Valitsuse tööpakkumised


Nõmme Linnaosa Valitsus võtab teenistusse sotsiaaltöö talituse vanemspetsialisti (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendaja)

Vanemspetsialisti põhiülesanneteks on eakatele, puuetega isikutele, töötutele ja teistele abivajajatele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmisega seonduvate ülesannete täitmine.

Sobivalt kandidaadilt ootame:
- sotsiaaltöö kõrgharidust;
- väga head suhtlemisoskust;
- teotahtelisust ja võimet töötada ka pingeolukordades;
- kohusetunnet, otsustus - ja vastutusvõimet;
- vene keele oskust suhtlemistasemel;
- teenistusülesannete täitmiseks vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (MS Word, STAR, Postipoiss).

 Pakume:
- mitmekesist tööd;
- töötasu 1100 eurot kuus (bruto);
- 35 kp põhipuhkust;
- võimalust osaleda täiendkoolitustel;
- asjalikku ja sõbralikku kollektiivi.

Tööle asumise aeg: juuli 2018.

Motivatsioonikiri koos elulookirjeldusega palume esitada hiljemalt 27. maiks 2018 e-posti aadressil: signe.olesk@tallinnlv.ee.

Lisainformatsioon telefonil 5271946 (sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Viire Saar).

 

 

 

Viimati muudetud: 07.05.2018