Nõmme linnaosa asustamata eluruumid

Vabanenud eluruum (taotlusi võetakse vastu kuni 29.07.2019)

Jrk. nr. Aadress Korrus Tubade arv Üldpind
1. Muhu   tn 9-25 III 1 32,8 m2

Üür 0,96 €/m2, millele lisanduvad   kommunaalkulud.


Noore pere eluruumi taotlejad ja Tallinna linnale vajalikud töötajad

Palume pöörduda eluruumide eraldamisega seonduvates küsimustes linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Haidee Kivimägi poole Valdeku 13, III korrus, tel 645 7320, e-post haidee.kivimagi@tallinnlv.ee.

Vastuvõtuajad esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti kell 9.00-12.00.

 

Avalduste blanketid:
Avaldus eluruumi taotlejana arvele võtmiseks

Avaldus munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimiseks

Linnale vajaliku töötaja taotlus eluruumi üürimiseks

Noore pere taotlus eluruumi üürimiseks

 

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:

Õigusakt sisaldab ka eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi. 

 NB! Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Avaldus andmete kinnitamiseks

Viimati muudetud: 10.07.2019