Avaldused

Avaldused/taotlused lapsevanemale         

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt

Lasteaia järjekorda panemiseks siseneb vanem  oma ID-kaardiga Tallinna Haridusameti andmekogusse. Seal saab jälgida ka  järjekorra liikumist.

Lapse väljaarvamine      

  • Lapse lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist  reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 09 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt  väljaarvamise kord"        
  • Lapse lasteaiast  väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avalduse vormi leiab siit.      
  •  Avaldus esitatakse hiljemalt kaks  nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.        
  • Lapsevanema avalduse põhjal koostab lasteaia direktor käskkirja, mille alusel laps lasteaiast välja arvatakse.         
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele.         

       

     

Viimati muudetud: 13.11.2019