Avaldused

Avaldused/taotlused lapsevanemale         

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse leiab siit (.doc). Link lapse lasteaia järjekorda lisamiseks  https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/lasteaiakoha_taotlemine_tallinnas   

Lasteaia nimekirja kandmiseks esitab lapsevanem direktorile avalduse lasteaeda vastuvõtuks. Avalduse vorm on siin.

Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile sellekohane avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere  sissetulekut tõendavad dokumendid. Soodustust on võimalik taotleda perel, kelle netosissetulek  ühe pereliikme kohta on alla 95,87 eurot kuus. Toidusoodustuse  määramise otsustab lasteaia hoolekogu.    

     

Lapse väljaarvamine      

  • Lapse lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist  reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 09 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt  väljaarvamise kord"        
  • Lapse lasteaiast  väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avalduse vormi leiab siit.      
  •  Avaldus esitatakse hiljemalt kaks  nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.        
  • Lapsevanema avalduse põhjal koostab lasteaia direktor käskkirja, mille alusel laps lasteaiast välja arvatakse.         
  • Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele.         

       

     

Viimati muudetud: 28.09.2016