Järelvalve

Riiklik Järelvalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.
 
Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus.
 
Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:
 
Lasteaia tegevusnäitajatega saab tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemis

 

Viimati muudetud: 12.09.2016