Laps läheb kooli

Laps läheb kooli

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Tallinnas    elavatele lastele on tagatud koolikoht ühes Tallinna  munitsipaalkoolis.   

    Koolikohustuslik on laps, kes saab 1.oktoobriks 7-aastaseks.  

    Tallinna Haridusamet määrab elukohajärgse kooli  arvestades esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile ja ühe pere laste õppimist samas koolis. Võimalusel arvestatakse vanemate soove.   

       

Taotluse esitamine  

    Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab  esitada 1. - 15. märtsini  

    Taotluse esitamine on vajalik eelkõige  perele, kuna see annab olulist  teavet õppekeele  valikust ja õdede-vendade õppimisest  samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.  

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist:  

  • eKooli  kaudu (juhendid, kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita, leiate siit)    
  • Paberil Tallinna Haridusametis  kohapeal (Estonia pst 5a, III  korrus)   E: 8.15-18.00,T-N: 08.15-17.00, R: 08.15-16.00

       

Kandideerimine mitteelukohajärgsetesse koolidesse  

    Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra  kohaselt.  

    Esimeste klasside komplekteerimine nendes  koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar  

    Täpsem info koolide kodulehetedel.  

    Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:  

    Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass  

Tallinna ja Harju maakonna  nõustamiskomisjoni otsuse alusel saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja    koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna  Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi  Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

       

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:  

    Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab  haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna    nõustamiskomisjoni  soovituse lapse  koolivalmiduse kohta.     

    6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitadaTallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole  tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.   

    Tallinna Haridusametit saab teavitada  siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse kooli tulekust  

    Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist  reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.   

       

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel  

    Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna  elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses  klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna  Haridusametit.  

    Seda saab  teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.
  

    Õigusaktid ja lisainfo  

 Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja    kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10)  

       

Teabeleht korduma kippuvate küsimustega:  

Teabeleht "Laps läheb esimesse klassi 1. septembril 2015" (.pdf)        

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid)   

       

 Lisateave:  

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna  juhtivspetsialist     Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee  

Signe Hohensee, hariduskorralduse osakonna peaspetsialist     Tel 6404542, signe.hohensee@tallinnlv.ee    

Piret Rõõmussaar, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist     Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee  

Natalja Lapikova, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist     Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 07.02.2019