Lasteaia iseloomustus

images.jpg

_DSC6518.JPG
Ilmarise 17 maja (3 rühma)
meie maja.JPG
Vabaduse pst 135a maja (5 rühma)

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike asukoht:

Vabaduse pst. 135a / Ilmarise 17
10918 Tallinn
telefon: 6514765 / 6514094
e- post: nommekannike@nommekannike.edu.ee

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike on Tallinna linnas Nõmme linnaosas tegutsev munitsipaallasteaed, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning individuaalsuse arvestamist ning toetades perekonda.

Tallinna Lasteaed Nõmmekannikeses toimub õppe- ja kasvatustöö  eesti keeles. 2001. aastast töötab  Vabaduse pst 135a majas renoveeritud hoones viis rühma - 4 aiarühma ja 1 sõimerühm ja 2016 aastast lisandus juurde 3 liitrühma Ilmarise 17 majas (endine lasteaed Mikumanni). 

Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00- 19.00.

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike on tunnustatud, lastevanemate poolt hinnatud, populaarne Tallinna lasteaed. Väärtustame eesti kultuuri- ja rahvatraditsioone, mis  mitmekesistab meie laste, vanemate ja töötajate maailmavaadet. Arvestame erivajadusi - kultuurilisi, hariduslikke, individuaalseid, tervisest tingitud ja vanuselisi ning seda nii laste kui ka täiskasvanute juures. Rahul on lapsed, vanemad ja koostööpartnerid, oleme väärtustanud koostööd ja loonud oma organisatsioonikultuuri ning meie tulevik on suunatud kvaliteedile.

Tallinna Lasteaed Mikumanni on Nõmmel asuv munitsipaallasteaed. Lasteaed on kolmerühmaline ja  kõik rühmad on liitrühmad. Rühmas on koos 2-7aastased lapsed.

Lasteaed on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris. registrikood nr 75016757 all. Lasteaed omab koolitusluba nr 4566HTM.

Teeninduspiirkonnaks on Tallinna linn. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel kasutavad õpetajad üldõpetuslikku tööviisi. Eelkooliealise lapse põhitegevuseks on mäng. Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel jälgitakse, et igasugune õpetamine toimub läbi mängu. Lastele peab jääma piisavalt aega mänguks ning lapse parim arengunäitaja koolieelses eas on lapse mänguoskus, sotsiaalsed oskused, oma teadmiste ja oskuste kasutamine mängus, lapse loovus.

Vanemate soovil toimuvad õppekava väliselt lasteaias huviringide tegevused.

Viimati muudetud: 11.09.2018