Projektid

Märka ja aita

Lapsi, kes vajavad abi, on praegusel ajal meie ümber aina rohkem. Eriti vajavad märkamist ja hoolimist aga lapsed, kellel pole vanemaid või nende armastust ning kelle asjad on kõike muud kui hästi. Laps ei saa valida vanemaid ega elu, mida nad talle pakkuda suudavad, kuid lastele võib ja peabki jääma võimalus käia koolis ja lasteaias. Ja mitte ainult käia, vaid tunda ennast seal turvaliselt ja teistega võrdsena.
 
Lastele mõeldes ja Sinu abile lootes kutsusid Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus, Tallinna Koolijuhtide Ühendus ja Tallinna Haridusamet üheskoos ellu heategevusprogrammi  Märka ja aita!, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes erinevatel põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.
 
Öeldakse, et abistamiseks pole vaja mitte ühte miljonäri, vaid miljonit inimest, kes kõik annaks kasvõi ühe krooni. Sina võid olla üks nende hulgast.
 
Aitame kõik koos lapsi, kes vajavad abi!
 
Annetusi ootame Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse (TAHJÜ)
erikontole SEB 10220109320011
 

Lasteaed Nõmmekannike on liitunud projektiga Kiusamisest vaba lasteaed

Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Prijekt "Kiusamisest vaba lasteaed" on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed.

Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes, vaid halbades käitumismudelites. "Kiusamisest vabaks" projekt keskendub kogu lasteaiarühmale tervikuna.

Projekti põhiväärtused:

1. Sallivus - näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust, kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

2. Austus - suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hera sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

3. Hoolivus - näidata üles huvi, osvõtlikkust, muret ja abivalmidust kõiginlaste vastu - nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

4. Julgus - jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on  välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid. Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid, on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajatele; väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajatele, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaziraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele, kus kirjas viis olulist nõuannet vanemale:

1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma  erinevate lastega.

2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaia teistest lastest (või nende vanematest)

3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.

4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.

5. Olge avatud ja pöositiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

kiusamisest_vabaks_LOGO_1 (3).jpg

Viimati muudetud: 28.09.2016