Teenused ja hinnad

Teenuste hinnad Tallinna Lasteaias Nõmmekannike

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr.27.

Alates 01.01.2019 on vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks 65.88 eurot kuus. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Haridusameti käskkiri

Toidusoodustuse avaldus

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus 

Toitlustustasu päevamaksumus

Tallinna Lasteaia Nõmmekannike toidutasu päevamaksumuseks on 1,92 eurot (Ilmarise maja ja Vabaduse pst maja aiarühmad)   

Vabaduse pst maja sõimerühma toidutasu päevamaksusmus on 1,68 eurot    

Toiduraha suuruse aluseks on lasteaia hoolekogu 21. juuni 2010 koosoleku protokolli nr 2 otsus.

Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et:

  • Esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • Kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • Kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • Arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile.
Viimati muudetud: 07.01.2019