Töötasujuhend

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused; Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted

Tallinna lasteaed Nõmmekannike töötasujuhend

Viimati muudetud: 12.09.2016